Super Planas

Buhalterinės paslaugos pagal super planą:

•    Pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas (iki 40 sąskaitų);
•    kasos dokumentų registravimas;
•    banko dokumentų registravimas;
•    avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
•    ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
•    trumpalaikio turto suminė apskaita sandėlyje;
•    darbo užmokesčio apskaita, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas i apskaitą;
•    darbo laiko apskaitos žiniaraščio sudarymas;
•    priėmimas, atleidimas iš darbo, bei pažymų išdavimas;
•    įsakymai, sprendimai, susirinkimų protokolai; reikalingų žurnalų pildymai
•    darbo sutarčių surašymas.
•    kelionės lapų pildymas;
•    nurašymo aktų paruošimas;
•    apskaitos registrų sudarymas.

 

LR Vyriausybės įstatymais numatytų deklaracijų ataskaitų ruošimas ir pildymas

•    mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
•    mėnesinės SODROS ataskaitos;
•    mėnesinės VMI deklaracijos;
•    mėnesinės, ketvirtinės ir metinės statistinės ataskaitos;
•    kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI;
•    ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;
•    paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan.

 

Finansinių ataskaitų sudarymas

•    pelno (nuostolio) ataskaita;
•    pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
•    balansas;
•    kapitalo pokyčių ataskaita;
•    pinigų srautų ataskaita;
•    metinės finansinės ataskaitos;
•    paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.

 

Atstovavimas klientui valdiškose institucijose bei kredito istaigose

•    Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI);
•    Valstybinėje socialinio draudimo fondo valdyboje (Sodra);
•    Juridinių asmenų registre (JAR);
•    Bankuose ir kitose kredito institucijose;
•    Kitose kliento nurodytose įstaigose;
•    Įmonių registravimas, pertvarkymas, akcijų perleidimo įforminimas;
•    Įmonių registravimas PVM mokėtoju.
•    Pilnas įmonės apskaitos sutvarkymas iki 40 sąskaitų
•    Reikiamų ataskaitų pateikimas SODRAI
•    Reikalingų deklaracijų pateikimas VMI
•    Atstovvavimas įmonės VMI, SODROJE
•    Balanso, pelno - nuostolio ataskaitos
•    Algos skaičiavimas

 

Papildomos buhalterinės paslaugos

•    Inventorizacijos atlikimas. Skolų suderinimas su kliento pirkėjais, tiekėjais atliekant metinę skolų inventorizaciją; skolų suderinimas su VMI ir Sodra;
•    Įmonęs apskaitos politikos paruošimas;
•    Įmonės dokumentų archyvo sudarymas.

Dėl super buhalterijos paslaugų plano – susisiekite su mumis:
telefonu:  +370 690 88 000
arba el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Pasiteirauti dėl paslaugų